April 11, 2019 admin

Važnost CE sertifikata i uverenja ALIMS-a

CE Sertifikati:

Standardi se postavljaju u svakoj industriji, tako da postoje standardi i u svetu lepote. Kozmetički aparati moraju da poseduju CE sertifikat (Sertifikat o konformitetu) koji su u skladu sa direktivama evropske unije. EMC Direkivom 2014/30/EU i LVD direktivom 2014/35/EU kao direktivama u vezi sa štetnim materijama 2011/65/EU.

Uverenje agencije za lekove i medicinska sredstva

Uverenje se izdaje pri proizvodnji ili uvozu aparata da je aparat proizveden u ne medicinske svrhe, i da se može koristiti u kozmetičkim salonima, estetskim i fitnes centrima.

Pri kupovini Vertona kozmetičkih aparata, dobijate od nas potvrdu da aparati poseduju CE sertifikate i uverenje ALIMS-a, tako da sa njima možete raditi u svojim salonima, estetskim ili fitnes centrima.