Filteri

za mikrodermoabraziju i druge aparate
About

Eksterni filter za vazduh

Eksterni filter za vazduh

Tokom tretmana nečistoće, masnoća ili ulje lako mogu ući u sam aparat i prouzrokovati oštećenje. Eksterni filter za vazduh koji se nalazi na crevu sprečava nečistoće da oštete aparat. Filter je potrošni materijal i preporučeno je često menjanje samog fitera da bi se produžio životni vek aparata.

Pamučni filteri

Pamučni filteri različitog prečnika

Pamučni filteri 11mm
Oni su za jednokratnu upotrebu, stavljaju se izmedju dijamantske glave i ručice. Služi za filtriranje nečistoća, mrtve kože i mitisera tokom tretmana dijamantske mikrodermoabrazije. Oni su za jednokratnu upotrebu i menjaju se posle svakog tretmana.

Pamučni filteri 18mm
Nalaze se izmedju aparata i mesta gde stoji silikonsko crevo. Služe za filtriranje nečistoća, mrtve kože i mitisera tokom tretmana dijamantske mikrodermoabrazije. Ako se filteri prečnika 11mm menjaju redovno, pamučni filter prečnika 18mm se može menjati jednom mesečno.

Pamučni filteri

Pamučni filteri različitog prečnika

Pamučni filteri 11mm
Oni su za jednokratnu upotrebu, stavljaju se izmedju dijamantske glave i ručice. Služi za filtriranje nečistoća, mrtve kože i mitisera tokom tretmana dijamantske mikrodermoabrazije. Oni su za jednokratnu upotrebu i menjaju se posle svakog tretmana.

Pamučni filteri 18mm
Nalaze se izmedju aparata i mesta gde stoji silikonsko crevo. Služe za filtriranje nečistoća, mrtve kože i mitisera tokom tretmana dijamantske mikrodermoabrazije. Ako se filteri prečnika 11mm menjaju redovno, pamučni filter prečnika 18mm se može menjati jednom mesečno.

About