Vertona servis

Servis aparata i lasera
About

Servis aparata i lasera

Vertona kozmetički aparati ili laseri imaju 2 godine garanciju. Svojim kupcima nudimo i servis uredjaja nakon isteka garantnog roka, kupovinu svih rezervnih delova, dodatne i prateće opreme

Postoji mnogo razloga zbog kojih može da dodje do kvara na aparatima. Neki od njih su: mogućnost ljudske greške u rukovanju istim, dotrajalost odredjenog dela ili uticaj spoljašnjih faktora.

Trudimo se da kvar otklonimo u najkraćem mogućem roku, a našim kupcima obezbedjujemo i zamenski aparat kako posao ne bi bio u zastoju.

Godišnji servis aparata

Svi naši kupci su u obavezi da urade godišnji servis aparata tokom trajanja garantnom roka.

Naša preporuka je da se i nakon isteka garantnog roka redovno servisira aparat jednom godišnje kako se bi se produžio vek trajanja uredjaja i obezbedio kvalitetan i bezbedan rad samog operatera i klijenta.

Nakon servisa dobijate kompletnu dokumentaciju koja Vam je potrebna u slučaju inspekcijske kontrole.

Godišnji servis aparata

Svi naši kupci su u obavezi da urade godišnji servis aparata tokom trajanja garantnom roka.

Naša preporuka je da se i nakon isteka garantnog roka redovno servisira aparat jednom godišnje kako se bi se produžio vek trajanja uredjaja i obezbedio kvalitetan i bezbedan rad samog operatera i klijenta.

Nakon servisa dobijate kompletnu dokumentaciju koja Vam je potrebna u slučaju inspekcijske kontrole.

About